David Dong

Hội thánh Springvale tại Melbourne thật ấm áp trong tình yêu thương diệu kì. Gặp mục sư Ngô Minh Quang tại hội nghị Liên Hữu Tin Lành Úc Châu tôi nào ngờ sẽ có ngày được hội ngộ cùng ông và hội thánh yêu dấu tại Springvale ngày 11/01/2009. Tôi chợt nhận ra Đức Chúa Trời có một chương trình thật kỳ diệu: Ngài kết nối tấm lòng của tôi và Hagim cùng hội thánh Springvale ngay từ phút đầu đến đó.

Tôi yêu mến các bạn thanh niên tại đây. Chúng tôi được mời dự nhóm với youth group dành cho bạn trẻ nói tiếng Anh nhóm suất đầu lúc 8:45 sáng Chúa nhật. Tương tự như các hội thánh có buổi nhóm dành riêng cho thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ, các hội thánh người Việt ở Úc Châu rất quan tâm đến giới trẻ và thiết lập suất nhóm cho các em. Hôm Chúa Nhật 11/01/2009 vừa qua Hagim và tôi có cơ hội tham dự và góp phần vài bài hát với các bạn. Các bạn trẻ sử dụng đa phần nhạc của Hillsong Australia mạnh mẽ, sôi động và có chiều sâu. Tôi và Hagim sử dụng tiếng Anh để “lead” (hướng dẫn) buổi thờ phượng của nhóm trẻ. Chúng tôi hát bài Celebrate Jesus (Hosanna) và Still (Hillsong) và bắt đầu khích lệ các bạn thanh niên bằng lời Chúa cùng những kinh nghiệm thờ phượng được chia sẻ trong thời gian ngắn ngủi để khích lệ các bạn. Các em rất hứng khởi bước vào sự thờ phượng chung với chúng tôi, tôi cảm nhận tại đó không còn ranh giới giữa người Việt ở quê hương và thế hệ Việt sinh trưởng ở Úc Châu nữa.