Ban Tổ Chức Đại Hội 2010 chân thành cám ơn Mục Sư Âm Nhạc Giang Đông (David Dong) đã sáng tác và tặng cho Đại Hội ca khúc "Vững Tin Nơi Chúa - Stand Firm In Jesus". Mời bạn phổ biến rộng rãi và cùng hát ca ngợi Chúa chung với chúng tôi.

Vững Tin Nơi Chúa - Stand Firm In Jesus mp3 pdf