Chúng tôi chỉ đón quý vị đến từ những tiểu bang ngoài Victoria vào ngày Chúa Nhật 26/12/2010 tại những điạ điểm và thời giờ ghi dưới đây.

Xin lưu ý là chúng tôi sẽ không đón quý vị ở những địa điểm khác (như Phi Trường Avalon AVL - Tigers & JetStar Airlines) hoặc vào những ngày giờ không ghi dưới đây. Vì vậy xin quý vị sắp xếp chuyến bay, xe lửa, hay xe bus đến vào những điạ điểm dưới đây từ 9:00 sáng đến 3:00 giờ chiều vào ngày Chúa Nhật 26/12/2010 và quý vị phải báo trước cho Ban Tổ chức biết qua email hoặc điện thoại.

Đón tại Phi Trường Melbourne - Tullamarine (MEL) ngày Chúa Nhật 26/12/2010 vào lúc

 • 9:00 AM
 • 10:00 AM
 • 11:00 AM
 • 12:00 AM
 • 1:00 PM
 • 2:00 PM
 • 3:00 PM

Đón tại Ga Xe Lửa Southern Cross (Spencer St) ngày Chúa Nhật 26/12/2010:

Nếu quý vị đi bằng xe lửa hoặc xe bus đến ga xe lửa Southern Cross (Spencer St) trong khoảng từ 9:00AM đến 3:00PM, xin liên lạc với ông Chiêm Thành Tến 0432 171 911 hoặc Huỳnh Thịnh 0419 544 022 trong ngày để biết giờ được đón.

Nếu quý vị đến trễ sau giờ ghi trên hoặc đến vào những ngày khác, xin quý vị tự sắp xếp phương tiện di chuyển. Quý vị có thể mướn xe tại các phi trường Car Rental tại phi trường Avalon, Car Rental tại phi Trường Tullamarine, Car Rental tại City hoặc đón xe công cộng ghi dưới đây.

 • Đón xe SkyBus từ phi trường Melbourne đến đường Spencer St. (20 phút)
 • Đi bộ đến ga xe lửa Southern Cross (5 phút)
 • Đón xe bus (coach) đến Koo Wee Rup station
 • Đón xe bus từ Koo Wee Rup station đến Inverloch (Phillip Island)
 • Xuống tại Anderson St tại Phillip Island
 • Liên lạc với ông Chiêm Thành Tến 0432 171 911 hoặc Huỳnh Thịnh 0419 544 022 để đón

For some reason we are entitled to be doing something useful as we may be dealing with stuff that could actually be the start of something new. - Marla Ahlgrimm


International terminal


Con tên Phạm Quang Vinh đã đăng ký với MS Quang tham dự đại hội. Sáng 26 vào lúc 9h25 máy bay đáp tại Phi Trường Melbourne. Kính nhờ ban tổ chức đón và đưa đến đại hội giúp. Con cảm ơn rất nhiều!


Ban Tổ chức quý mến,

Em Phạm Quang Vinh (cháu của tôi) đã có visa và mua xong vé máy bay. Vinh sẽ đến Melbourne chuyến bay VN 781, đáp lúc 9:25Am, Chúa nhật 26/12/2010. Kính nhờ anh em sắp xếp đón cháu Vinh vào Đại Hội. Cám ơn nhiều. MS Vương

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options