Rút Tên Ra Khỏi Danh Sách Tham Dự Đại Hội Và Chuyển Nhượng Chỗ:

Nếu quý vị thông báo việc rút tên tham dự đại hội bằng thư trước ngày 01/12/10, Ban Tổ Chức sẽ hoàn trả lại mọi lệ phí, trừ đi lệ phí rút tên là 20% của tổng lệ phí đã đóng. Nếu quý vị thông báo việc rút tên sau ngày 01/12/10, tiền lệ phí sẽ không được hoàn lại, nhưng quý vị có thể chuyển nhượng chỗ cho người khác mà không phải đóng thêm lệ phí nào. Xin vui lòng thông báo cho Ban Tổ Chức về việc chuyển nhượng trước ngày 17/12/2010.

Điều Kiện và Điều Khoản:

Khi ký tên vào phiếu ghi danh đại hội, quý vị đồng ý:

 1. Tuân theo các quy định của Ban Tổ Chức đại hội.
 2. Tuân theo nội quy của trung tâm Phillip Island Adventure Resort.
 3. Tuân theo nội quy của khách sạn The Continental Hotel nếu ở tại khách sạn này.
 4. Quy định về việc rút tên ra khỏi danh sách tham dự đại hội và chuyển nhượng chỗ cho người khác.
 5. Lệ phí tham dự đại hội không có khoản bảo hiểm. Xin tự ý sắp xếp bảo hiểm để phòng bị các trường hợp ngoài ý muốn.
 6. Nơi ở tại Phillip Island Adventure Resort: Ban Tổ Chức không giải quyết yêu cầu thay đổi chỗ ở vào giờ chót, trong ngày quý vị tới đại hội.
 7. Nơi ở tại Continental Hotel: Ban Tổ Chức không giải quyết yêu cầu thay đổi phòng ở hay cung cấp thêm các dịch vụ vào giờ chót, trong ngày quý vị tới đại hội. Quý vị phải trả cho hotel những lệ phí thêm do việc thay đổi phòng ở vào giờ chót hay những dịch vụ riêng ngoài quy định.
 8. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiệt hại hay thất thoát tài sản cá nhân nào.
 9. Các bậc phụ huynh chịu trách nhiệm gởi con, từ 3 tuổi trở lên, tham dự các chương trình có người trông coi, trong thời gian đại hội nhóm lại.
 10. Các bậc phụ huynh chịu trách nhiệm giữ cho con mình im lặng, trong nơi đại hội nhóm lại, nếu không gởi các em tham dự trong các chương trình trông coi trẻ em.
 11. Các bậc phụ huynh chịu trách nhiệm về sự an toàn của con cái suốt thời gian tại đại hội.