Chúc mừng Thầy Ninh Quốc Bảo tại Denmark đã thắng giải thi sáng tác Logo. Sau nhiều lần thảo luận, Ban Tổ Chức Đại Hội đã chọn logo nầy để làm logo cho Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu năm 2010. Giải thưởng sẽ được trao cho người đại diện trong ngày khai mạc hay bế mạc Đại Hội.

Ý nghĩa của logo:

  • Hình trái tim biểu tượng lòng đại từ của Chúa, diễn tả sự khoan dung, nhân từ của Ngài trên đời sống của chúng ta.
  • Bàn tay của Chúa bồng ẵm, bảo vệ chúng ta theo ý câu Kinh Thánh khẩu hiệu Êsai 49:15
  • Hình trẻ thơ ngủ yên biểu tượng tấm lòng đơn sơ tin cậy nơi Chúa. Hình em bé và thập tự có cùng màu diễn tả đời sống gắn bó với Chúa và vững tin nơi Ngài.

Ban Tổ Chức cũng nhận đươc những logo khác rất đẹp và mang nhiều ý nghĩa. Chúng tôi chân thành cảm ơn các vị sau đây đã tham dự cuộc thi và xin Chúa dùng tài năng của quý vị cho vương quốc của Ngài.

  • Phong Trieu
  • Nitaya Luu
  • Thầy Ninh Quốc Bảo, HT Odense, Denmark
  • Chị Ngọc Diệp, HT Melbourne, Australia

hatbithep-http://dtengineering.vn/vie/hat-bi-thep-steel-shot-nhat-ban
Cuộc thi sáng tác logo Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday.vn Logo Design Contest vừa được Ban tổ chức chương trình “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2015” chính thức phát động.
Diễn ra từ 16/7/2015 đến 7/8/2015, cuộc thi nhằm mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh các ý tưởng đóng góp, sáng tạo của cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thiết kế, nhận diện thương hiệu chính thức cho chương trình Ngày mua sắm trực tuyến được Chính phủ phê duyệt tổ chức thường niên.


Congratulations to all the winners! It was definitely a great contest to everyone. - Dennis Wong

Post new comment
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options