Chào mừng quý vị đến thăm mạng DaiHoi.info

Đại Hội Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu sẽ được tổ chức từ chiều ngày 26 đến trưa 30/12/2010 tại Phillip Island Adventure Resort (PIAR), Victoria, Australia

Ngày Khai Mạc Đại Hội 26/12/2010. Còn:

Đây là website cho việc thông tin về Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Úc Châu. Xin đọc trang giới thiệu. Nếu quý vị tổ chức Đại Hội lần tới, xin liên lạc với chúng tôi để sử dụng website này.