For better health and in response to several requests from Church members, the organising committee will hold a Tennis Competition from the 27th December to the 29th December at the conference. The running of the competition will depend on how many people sign up to play. Once we know the numbers that will be playing we will be able to arrange the competition into different categories according to age, mens singles, ladies singles, mens doubles, ladies doubles, mixed doubles etc.

Vì sự quan trọng của sức khỏe, cũng như do sự yêu cầu của một số con cái Chúa, Ban Tổ Chức (BTC) quyết định sẽ tổ chức cho thi tranh giải tennis trong thời gian từ ngày 27/12 cho đến 29/12. Tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào số người ghi danh, nếu có nhiều người và nhiều lứa tuổi khác nhau ghi danh thi đấu, thì chúng tôi sẽ chia ra nhiều thể loại như sau:

Loại tuổi, loại đơn nam, đơn nữ, loại đôi nam, đôi nữ, loại đôi nam nữ v.v.

Xin bấm vào đây để xem chương trình dành cho các Em Thiếu Nhi tại Đại Hội/Please click here to view the Kids Program at the Conference.