warning: Parameter 2 to webform_client_form() expected to be a reference, value given in /home5/tinlanh3/public_html/daihoi.info/includes/form.inc on line 371.

Quý vị có thể liên lạc với Đại Hội Liên Hữu Tin Lành năm 2010 qua điện thư sau đây - Contact via webform below

Liên lạc qua bưu điện - Contact via Post

Đại Hội 2010
P.O. Box 152,
Springvale, VIC 3171,
Australia

Điện Thoại Di Động - Contact via mobile phones

  • 0421 602 357
  • 0400 890 199
  • 0417 882 188
  • 0418 349 732 (English Speaking)